Oferujemy Państwu pomoc w zakresie:
SPRAW RODZINNYCH

 • zbierzemy materiał dowodowy do sprawy rozwodowej, profesjonalnie udokumentujemy zdradę (sprawozdanie, foto, video),
 • sprawdzimy wiarygodność partnera dla Państwa własnych potrzeb oraz potrzeb procesowych,
 • ustalimy kontakty,
 • ustalimy stan majątkowy,
 • przeprowadzimy obserwację osób i obiektów (sprawozdanie, foto, video).

WYWIADU GOSPODARCZEGO

 • sprawdzimy wiarygodność przyszłych i obecnych pracowników,
 • sprawdzimy wiarygodność kontrahenta,
 • udokumentujemy bezprawne wykorzystywanie nazw handlowych i znaków towarowych,
 • przeprowadzimy wywiad operacyjny o firmach,
 • zbierzemy informacje dotyczące osób ujawniających tajemnice firmy,
 • zbierzemy informacje o nieuczciwej konkurencji,
 • sprawdzimy wiarygodność informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.

SPRAW POSZUKIWAWCZYCH

 • przeprowadzimy poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się w Polsce i zagranicą,
 • przeprowadzimy poszukiwanie mienia w Polsce i zagranicą.

ZBIERANIA INFORMACJI

 • w sprawach w których toczy się postępowanie karne jednocześnie uzyskamy dodatkowe informacje przyspieszające i wspomagające postępowanie karne,
 • w sprawach w których toczy się postępowanie skarbowe jednocześnie uzyskamy dodatkowe informacje przyspieszające i wspomagające postępowanie skarbowe.

AUDYTÓW BEZPIECZEŃSTWA

 • przeprowadzimy działania mające na celu wykrywanie urządzeń podsłuchowych.

WSZELKICH NIETYPOWYCH ZLECEŃ

 • chętnie podejmiemy działania w sprawach nietypowych.
 • Ustalimy numer telefonu komórkowego polskich operatorów

Biuro Detektywistyczne posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Firma posiada ubezpieczanie OC w wysokości 100 000 zł